Winkelcentrum Zuidplein

Winkelcentrum Zuidplein

‘Door de hands-on aanpak van PFM gecombineerd met het “niet lullen maar poetsen” principe van Rotterdam Zuid, heeft er een voorspoedige installatie plaatsgevonden. Waardoor op zeer korte termijn het management de beschikking heeft over een duidelijk beeld van de bezoekersstromen en een betrouwbaar telsysteem’.
Ronald van Amerongen, Senior Accountmanager MVGM Winkel VVE Management

Bedrijfsinformatie winkelcentrum Zuidplein
In Rotterdam Zuid staat het prachtige overdekte winkelcentrum Zuidplein. Met meer dan 160 winkels, horeca en een grote parkeergarage is winkelcentrum Zuidplein een van de grootste overdekte winkelcentra van Nederland en meer dan de moeite waard om te bezoeken.

Terwijl in een groot aantal winkelcentra de crisis in de Retail hard heeft toegeslagen, is Zuidplein erin geslaagd haar positie in de afgelopen jaren te behouden met een constante stroom van bijna 11 miljoen bezoekers per jaar. Wij zijn dan ook zeer trots dat wij winkelcentrum Zuidplein sinds enkele weken tot onze klant mogen rekenen.

Vraagstelling
Begin dit jaar heeft een overgrote meerderheid van de Vereniging van Eigenaren van Winkelcentrum Zuidplein ingestemd met een upgrade van het winkelcentrum met als doel de verbetering van de kwaliteit, beleving, uitstraling en verblijfswaarde van het winkelcentrum. In de beginfase werd er contact gezocht met PFM om bezoekerstelsystemen in het winkel centrum te installeren om zo de stroom van bezoekers te kunnen meten. Zuidplein wil graag tijdig een betrouwbaar en volledig passanten telsysteem hebben zodat er een duidelijke nulmeting ontstaat. Hierdoor is het mogelijk om inzichten te verschaffen over de effecten van de upgrade van het winkelcentrum. Verschillende vragen kunnen beantwoord worden, zoals; nemen de passanten aantallen toe als gevolg van de upgrade, veranderen de loopstromen, wordt de verblijfstijd langer, verandert de bezoekfrequentie, op welke tijden is het druk en verandert het koopgedrag van de bezoekers aan Zuidplein? Door tijdig te een telsysteem te installeren is het effect achteraf op juiste manier te analyseren. Aangezien de upgrade in de zomer van 2020 naar verwachting gaat starten was haast geboden voor het installeren van het passanten telsysteem. De druk op PFM was aanzienlijk.

Oplossing
In een tijdsbestek van een aantal weken zijn er door PFM 27 camera’s en 10 scanners geplaatst. In een nauwe en prettige samenwerking waarbij voor iedereen het einddoel duidelijk was, is onder grote druk gewerkt aan een snelle installatie. Uitvoerig overleg tussen technici, beheerder en PFM en de nauwe samenwerking hebben uiteindelijk geleid tot een voorspoedige installatie van alle camera’s en scanners.

Resultaten
De data uit de bezoekerstelsystemen biedt winkelcentrum Zuidplein onder andere meer inzicht in looproutes, druktebeelden verdeeld over het centrum, bezoekfrequenties en meer. Alle data zijn inzichtelijk in het online Dashboard van PFM. 

Winkelcentrum Zuidplein

Daarnaast ontvangt Winkelcentrum Zuidplein kwartaal raportages met informatie over de bezoekersaantallen (per entree en totaal), verblijfstijden, worden events uitgelicht, wordt het centrum afgezet tegen referenties en worden de cijfers vertaald naar heldere inzichten voor de eigenaren van het winkelcentrum.

Meer informatie over Winkelcentrum Zuidplein vindt u hier.